Värdeskapande fastighetsförvaltning

Kontraktsförvaltning

Kontraktsförvaltning

En bra förhandling ska vara framgångsrik för alla inblandade parter. Redito Property Management agerar med professionalism och långsiktighet i era affärsrelationer.

Teknisk förvaltning

Teknisk förvaltning

En bra teknisk förvaltning ger kostnadseffektivitet och sänker era driftkostnader. Låt oss ta ansvar för att myndighetsbesiktningar utförs i tid och anmärkningar rättas. Redito Property Management tar ansvar för att era fastigheter ska vara säkra att vistas i.

Uthyrning

Uthyrning

Redito Property Management bistår er från start till mål när ni behöver hjälp i uthyrningsarbetet. Kontakta oss för att diskutera just era behov.